Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 18 maja 2021 roku

ZPN.6733.13.2021.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 18 maja 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.13.2021.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 134/15 przy ul. Cytrusowej w mieście Nasielsku.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 134/14, 134/20 położonych w mieście Nasielsku.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-18 11:08:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-18 11:09:28
  • Liczba odsłon: 245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384339]

przewiń do góry