Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                                         Nasielsk, dnia  4 stycznia 2021 roku

ZPN.6733.29.2020.MCh.20

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 4 stycznia 2021 roku została wydana Decyzja Nr 2.2020 nr sprawy ZPN.6733.29.2020.MCh o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 budowie obiektów i urządzeń elektroenergetycznych:

- stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

- elektroenergetycznej  linii kablowej SN

- elektroenergetycznej linii kablowej n.n. oraz linii  napowietrznej  n.n.

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.: 15/10, 13, 14, 10, 11, 12, 19, 23, 24/4, 24/3, 25, 75, 26, 27/12, 27/3, 27/1, 27/6, 58/1, 58/2, 29/3, 56, 57/2, 68/1, 52/1, 53/1, 28, 29/2, 22, 6/2 w miejscowości Pniewo gm. Nasielsk.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-04 11:19:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 11:20:21
  • Liczba odsłon: 347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377794]

przewiń do góry