Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 19 lutego 2020 roku

ZPN.6733.35.2019.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 19 lutego 2020 roku została wydana Decyzja Nr 3.2020 nr sprawy ZPN.6733.35.2019.MCh.7 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii  kablowych nn 0,4 kV oświetlenia drogowego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego oraz szafą SO sterującą oświetleniem),

lokalizowanych na terenie części działek:

-  165, 167/1, 167/2, 247, 246, 245, 244/2, 244/1 położonych w miejscowości Popowo Borowe gm. Nasielsk.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-19 11:34:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-19 11:36:07
  • Liczba odsłon: 438
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377649]

przewiń do góry