Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 22 stycznia 2021 roku

ZPN.6733.1.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 22 stycznia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.1.2020.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej ś/c PE 90,63 mm wraz z przyłączeniami ś/c PE 25 mm.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 139/3, 235/1, 363/1, 363/4, 274 położonych w miejscowości Cegielnia Psucka gm. Nasielsk.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-22 09:01:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 09:04:44
  • Liczba odsłon: 361
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377698]

przewiń do góry