Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 8 października 2020 roku

ZPN.6733.33.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 8 października 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.33.2020.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego, budowa stacji ładowania pojazdów oraz linii kablowej do zasilania infrastruktury skweru.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 682, 645, 32/1, 748, 740, 739, 742, 741/4, 724/18, 724/17, 724/16, 724/7, 744/6, 744/4, 777, 778/1, 783/2 położonych w mieście Nasielsku.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-08 14:26:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 14:28:01
  • Liczba odsłon: 452
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380514]

przewiń do góry