Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 16 kwietnia 2021 roku

ZPN.6733.7.2021.MCh.7

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 16 kwietnia 2021 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.7.2021.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie oraz przebudowie obiektów i urządzeń elektroenergetycznych :

- budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

- budowa elektroenergetycznej  sieci kablowej niskiego napięcia nN i średniego napięcia SN-15kV,

- przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV,

- budowa złączy kablowo-pomiarowych.

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.:

- 27/11, 27/6, 27/16, 27/17, 27/14 w miejscowości Pniewo gm. Nasielsk.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-16 08:49:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-16 08:50:02
  • Liczba odsłon: 219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384288]

przewiń do góry