Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 17 marca 2021 roku

ZPN.6733.6.2021.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 15 marca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.6.2021.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowym.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działki o nr ew. 1678/4, 1678/5, 1678/6, 1678/7, 1678/8 położonych w mieście. Nasielsku.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-17 12:15:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-17 12:16:13
  • Liczba odsłon: 379
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384406]

przewiń do góry