Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

         Nasielsk, dn. 18 czerwca 2020 roku

ZPN.6733.9.2020.MCh.7

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 18 czerwca 2020 roku została wydana Decyzja Nr 8.2020 nr sprawy ZPN.6733.9.2020.MCh.6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

  • demontażu linii napowietrznej nN 0,4kV, wymianie stanowisk słupowych w linii napowietrznej nN 0,4kV, budowie linii kablowych nN 0,4kV ze złączami słupowymi,

lokalizowanej na terenie część działek nr ew.:

- 668, 684, 685, 673/2, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 691, 682, 645, 618 położonych w mieście Nasielsku,

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-18 08:38:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-18 08:39:14
  • Liczba odsłon: 383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380495]

przewiń do góry