Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Skarbnik realizuje zadania z zakresu budżetu i finansów:

 1. programowanie polityki finansowej Gminy, w tym opracowywanie polityki podatkowej Gminy oraz stawek podatków i opłat lokalnych,
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
 3. prowadzenie bieżącej analizy wykonywania budżetu,
 4. opracowywanie projektów budżetu Gminy w zakresie planów dochodów i wydatków,
 5. współdziałanie z dysponentami środków budżetowych,
 6. przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów, z których wynikają skutki finansowe dla budżetu,
 7. nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy, w tym prowadzenia przez nie rachunkowości i księgowości,
 8. pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy,
 9. kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom w tym zakresie,
 10. nadzór nad funkcjonowaniem służb finansowych Gminy,
 11. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 12. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 13. zapewnienie ochrony mienia komunalnego,
 14. prowadzenie analizy mienia komunalnego ruchomego i nieruchomego,
 15. prowadzenie bieżącego nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego i przedstawianie w tym zakresie okresowych wniosków Burmistrzowi,
 16. prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, dla których przyznano dotacje z budżetu,
 17. współpraca z sołectwami w zakresie realizacji budżetu Gminy,
 18. przygotowywanie propozycji sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przez sołectwa oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
 19. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej,
 20. zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięć z dziedziny spraw obronnych,  obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w ramach zadań określonych w ustawach.

Realizując swoje zadania Skarbnik działa poprzez Wydział Budżetu i Finansów oraz Wydział Podatków i Opłat.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 09:21:49
 • Informacja zaktualizowana przez:
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-31 09:35:01
 • Liczba odsłon: 916
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377795]

przewiń do góry