Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                                     Nasielsk, dnia 7 października 2020 roku

ZPN.6733.30.2020.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 7 października 2020 roku została wydana Decyzja Nr 31.2020 nr sprawy ZPN.6733.30.2020.MCh o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie drugiego toru elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, przebudowie słupów linii napowietrznej oraz budowie linii kablowych nN ze złączami kablowo-pomiarowymi.

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.: 145/2, 145/1, 146/1, 147, 148, 149, 150, 151, 128, 2650/1, 2650/4 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-07 13:55:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-07 13:56:19
  • Liczba odsłon: 365
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377720]

przewiń do góry