Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 3 kwietnia  2020 roku

ZPN.6733.9.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 3 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.9.2020.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • demontażu linii napowietrznej nN 0,4kV, wymianie stanowisk słupowych w linii napowietrznej nN 0,4kV, budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

  • 668, 684, 685, 673/2, 665, 666, 667/1, 667/2, 667/3, 691, 682, 645, 618 położonych
    w mieście Nasielsku.

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-03 08:20:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-03 08:21:07
  • Liczba odsłon: 363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377703]

przewiń do góry