Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Audyt Wewnętrzny i Kontrola wykonuje następujące zadania:

1) planowanie audytów wewnętrznych, ich przeprowadzanie oraz sporządzanie sprawozdań i prowadzenie dokumentacji,

2) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,

3) ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,

4) ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Urzędu,

5) ocenę zabezpieczenia mienia,

6) ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli,

7) doradztwo mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,

8) informowanie o adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i finansowej oraz zarządzania w Urzędzie,

9) przeprowadzenie finansowych kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych w gminnych jednostkach organizacyjnych,

10) współuczestniczenie w kontroli zarządczej prowadzonej przez Burmistrza lub osoby przez niego upoważnione,

11) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, opracowywanie wniosków pokontrolnych i badanie stopnia ich realizacji,

12) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu i przedkładanie Burmistrzowi,

13) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie kontroli zarządczej i kontroli zewnętrznej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 09:41:03
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 09:41:53
  • Liczba odsłon: 580
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377580]

przewiń do góry