Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                 Nasielsk, dn. 31 maja 2021 roku

ZPN.6730.151.2020.MCh.13

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 31 maja 2021 roku została wydana Decyzja Nr 59.2021 – nr sprawy ZPN.6730.151.2020.MCh o ustaleniu warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

- budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW z możliwością etapowania inwestycji oraz infrastrukturą towarzyszącą, lokalizowanej na terenie działki nr ew. 27 w miejscowości Mokrzyce Dworskie gm. Nasielsk.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku w godzinach pracy Urzędu.

Treść decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.nasielsk.pl. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne załącznik graficzny do  decyzji znajduje się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 31 maja 2021 roku.

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data dodania: 2021-05-31 13:10:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 13:10:01
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-31 13:06:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 13:10:01
 • Liczba odsłon: 205
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384304]

przewiń do góry