Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 21 sierpnia 2020 roku

ZPN.6733.30.2020.MCh.2

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 21 sierpnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.30.2020.MCh.1 dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie drugiego toru elektroenergetycznej linii napowietrznej nN, przebudowie słupów linii napowietrznej oraz budowie linii kablowych nN ze złączami kablowo-pomiarowymi.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 145/2, 145/1, 146/1, 147, 148, 149, 150, 151, 128, 2650/1, 2650/4 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-21 12:51:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 12:52:54
  • Liczba odsłon: 350
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377790]

przewiń do góry