Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

-------------------------------- 2021 --------------------------------

Uchwała Nr 3.j./202/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr 3.I./207/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr 3.e./33/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

-------------------------------- 2020 --------------------------------

Uchwała Nr Ci.47.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Ci.48.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr Ci.112.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr Ci.184.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała Nr Ci.290.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr Ci.291.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------- 2019 --------------------------------

Uchwała Nr Ci.64.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Ci.65.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr Ci.136.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr Ci.226.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2019r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Uchwała Nr Ci.312.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr Ci.313.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------- 2018 --------------------------------

Uchwała Nr Ci.8.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Ci.9.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr Ci.167.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr Ci.243.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2018r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwała Nr Ci.365.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr Ci.366.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------- 2017 --------------------------------

Uchwała Nr CI.71.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr CI.72.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr CI.157.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.

Uchwała Nr Ci.311.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 października 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała Nr Ci.391.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr Ci.392.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

-------------------------------- 2016 --------------------------------

Uchwała Nr CI.56.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr CI.57.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej

Uchwała Nr CI.98.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr CI.173.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu, o który ubiega się Rada Miejska w Nasielsku

Uchwała Nr CI.266.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2016 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Uchwała Nr CI.389.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr CI.390.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

------------------------------- 2015 --------------------------------

 

Opinia CI.372.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Opinia CI.373.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adamski Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 11:32:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Adamski Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-19 11:26:04
  • Liczba odsłon: 726
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380477]

przewiń do góry