Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 27 maja 2020 roku

ZPN.6733.6.2020.MCh.6

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 27 maja 2020 roku wydano zawiadomienie informujące, iż nastąpiło uzupełnienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia polegającego na budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie do 0,5MPa), przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew. 942/53, 943/22, 943/13, 944/12, 944/17, 945/3, 945/20, 945/4 położonych w mieście Nasielsku o działki o nr ew. 937/5, 942/56 położone w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-27 15:46:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-27 15:47:14
  • Liczba odsłon: 401
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384326]

przewiń do góry