Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Do zadań Archiwum Zakładowego należy w szczególności:

1) koordynowanie czynności kancelaryjnych,

2) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,

3) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz dokumentacji niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ samorządu terytorialnego,

4) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji,

5) porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,

6) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

7) wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum Zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,

8) przeprowadzanie kwerend, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń, czy problemów,

9) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,

10) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego Archiwum Państwowego,

11) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym,

12) prowadzenie ewidencji wyników pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w magazynach Archiwum Zakładowego,

13) informowanie o dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym,

14) bieżąca współpraca z Archiwum Państwowym.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 08:37:23
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 08:38:19
  • Liczba odsłon: 532
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384359]

przewiń do góry