Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

         Nasielsk, dn. 18 czerwca 2020 roku

ZPN.6733.2.2020.MCh.10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 18 czerwca 2020 roku została wydana Decyzja Nr 10.2020 nr sprawy ZPN.6733.2.2020.MCh.9 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie do 0,5 MPa),

lokalizowanej na terenie część działek nr ew.:

- 2645/26, 2645/27, 2645/15, 2645/1, 824/3, 824/2, 698 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-18 08:41:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-18 08:42:41
  • Liczba odsłon: 511
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377692]

przewiń do góry