Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl
Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
7 IZP.271.5.2020 ,,Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk '' Prusinowska Joanna 2020-06-03
6 IZP.271.4.2020 Budowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Gminie Nasielsk '' Prusinowska Joanna 2020-05-25
5 Opracowanie dokumentacji technicznej koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk? (tytuł roboczy) w ramach Działania 4.2. ?Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej? RPOWM na lata 2014-2020. Nicewicz Igor 2020-05-11
4 ZAPYTANIE OFERTOWE IZP 271 2 2020 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn.: ?Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj,, dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych? Prusinowska Joanna 2020-04-30
3 IZP.271.1.2020 ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj,, dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych?? Prusinowska Joanna 2020-02-07
1 Informacja o przetargach wszczętych w 2019 roku Prusinowska Joanna 2020-01-24

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry