Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dnia  21 grudnia 2020 roku

ZPN.6733.34.2020.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 21 grudnia 2020 roku została wydana Decyzja Nr 39.2020 nr sprawy ZPN.6733.34.2020.MCh o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafką pomiarową.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek nr ew.: 864/2, 937/1, 1432/1, 1431/3 w mieście Nasielsku,

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-21 11:31:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 11:32:29
  • Liczba odsłon: 415
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380527]

przewiń do góry