Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dnia 13.01.2020 r.

ZPN.7125.8.2019.3.PG

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie

Nasielsk, ul. Warszawska 25

Numer działki

796/2

Powierzchnia działki

598 m²

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00020039/4

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. lokalizuje nieruchomość w kompleksie: MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, w/w działka znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Numer lokalu

2

Pow.  użytkowa lokalu

36,00 m²

Udział w częściach wspólnych

780/10000

Opis lokalu

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na parterze budynku.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

- pokój,

- kuchnia,

- łazienka,

- komunikacja.

Cena nieruchomości

37 300,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 14 stycznia 2020 r. do 4 lutego 2020 r.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-14 09:44:12
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-14 09:48:46
  • Liczba odsłon: 353
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380467]

przewiń do góry