Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 6 października 2020 roku

ZPN.6733.17.2020.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

Dnia 6 października 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.17.2020.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej Snwraz ze złączem kablowym oraz przebudowielinii napowietrznej Sn.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

  • 1470/1, 1469/1, 1468/1, 1465/1, 1466, 1133, 1936/4, 1001/2, 1132/3, 1933/3, 1132/2, 1129/4, 1932/4, 1931/2, 1930/2, 1898/2, 1899/3, 1899/4, 1899/5, 631/1, 1830/1, 1830/2, 1001/4, 1002/2 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-06 09:21:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-06 09:22:53
  • Liczba odsłon: 413
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384207]

przewiń do góry