Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                

Nasielsk, dn. 22 stycznia 2020 roku

ZPN.6733.2.2021.MCh.3

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 22 stycznia 2021 roku zostało wydane pismo, mające na celu wyjaśnienie omyłki pisarskiej w piśmie znak ZPN.6733.2.2021.MCh z dnia 22 stycznia 2021 roku dot. wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjno sanitarnej na terenie części działki o nr ew. 366 położonej w mieście Nasielsku, w zdaniu cyt.: „Inwestycja będzie realizowana na terenie części działki o nr ew. 366 położonej w mieście Nasielsku.”, zamiast numeru działki 366  powinno być 336.

                                                                                            

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-22 14:50:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:55:49
  • Liczba odsłon: 280
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384218]

przewiń do góry