Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 10 września 2020 roku

ZPN.6733.28.2020.MCh.4

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 10 września 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.28.2020.MCh.3 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej nn oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego ), budowie stacji ładowania pojazdów, budowie linii kablowych nn do zasilania przepompowni oraz do zasilania stacji ładowania pojazdów.

Inwestycja realizowana będzie na terenie części działek o nr ew.: 665, 666, 667/1, 667/2, 691, 682, 645, 618 położonych w mieście Nasielsku.

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Andrzej Kordulewski

Zastępca Burmistrza Nasielska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-10 10:51:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-10 10:54:12
  • Liczba odsłon: 319
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377604]

przewiń do góry