Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

      Nasielsk, dn. 24 stycznia 2020 roku

ZPN.6733.33.2019.MCh.8

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 24 stycznia 2020 roku została wydana Decyzja Nr 1.2020 nr sprawy ZPN.6733.33.2019.MCh.7 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego ) oraz szafą SO wolnostojącą  (szafa sterująca oświetleniem ulicznym). 

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.:

-  699/1, 698, 822/1, 2645/1, 824/3 położonych w mieście Nasielsku.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-24 12:39:53
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-24 12:41:26
  • Liczba odsłon: 486
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384309]

przewiń do góry