Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

                                                                 Nasielsk, dn. 22 stycznia 2021 roku

ZPN.6730.145.2020.MCh.3

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 22 stycznia 2021 roku na wniosek strony zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

  • rozbudowie istniejącego budynku kotłowni o kotłownię o mocy 3,0 MW z instalacją odpylającą, kominem stalowym o średnicy 610 mm i zbiornikiem magazynowym gazu propan-butan o pojemności 50m³, podziemnym. Kotłownia będzie obiektem produkcyjnym i przesyłającym energię cieplną w postaci pary i ciepłej wody. W budynku kotłowni zainstalowany zostanie kocioł wodny wysokoparametrowy na miał węgla kamiennego typu RWN-3,0, firmy ekoWALCZAK. Jest to trzyciągowy niskoemisyjny kocioł rusztowy płomienicowo-płomieniówkowy zaprojektowany i wykonany dla potrzeb energetyki zawodowej.

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek o nr ew. 2595/4, 2595/7 położonych w mieście Nasielsku.

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-22 14:56:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-22 14:58:11
  • Liczba odsłon: 282
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377784]

przewiń do góry