Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 14 maja 2020 roku

ZPN.6733.12.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 14 maja 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.12.2020.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową do zasilania kompleksu.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.

  • 98/6, 98/8, 98/9, 98/10, 128, 145/2 położonych w mieście Nasielsku.

                                                                                         

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-14 14:57:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-14 14:59:15
  • Liczba odsłon: 400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377690]

przewiń do góry