Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6733.34.2019.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości: dnia 9 stycznia 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.34.2019.MCh.7 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (wraz ze słupami oświetlenia ulicznego).

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.:
-  149/2, 65/5, 70, 65/4, 67 w m. Krzyczki Szumne gm. Nasielsk,
-  82, 81, 83/2, 97, 98, 96, 88/3 w m. Krzyczki Pieniążki gm. Nasielsk.

 

Z up. Burmistrza Nasielska
mgr Bożena Strzelecka
Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-09 11:46:17
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-09 11:54:57
  • Liczba odsłon: 603
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380471]

przewiń do góry