Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 20 sierpnia 2020 roku

ZPN.6733.15.2020.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 20 sierpnia 2020 roku zostało wydane zawiadomienie, że nastąpiła zmiana wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na demontażu linii napowietrznej nN 0,4kV, budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowymi na terenie działek o nr ew. 32/1, 645, 748, 777, 783/2, 744/6, 744/4, 786/1, 744/5, 742, 738, 739, 740, 741/1, 785/1, 741/4, 724/18, 724/17, 724/16, 724/7, 741/2, 689/1, 688, 779, 775/2, 775/1, 778/1 położonych w mieście Nasielsku, poprzez wyłączenie z inwestycji działek o nr ew. 744/5 i 775/1 położonych w mieście Nasielsku.

                                                                                   

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-20 09:47:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 09:49:07
  • Liczba odsłon: 346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 377691]

przewiń do góry