Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 29 czerwca 2020 roku

ZPN.6733.21.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 29 czerwca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy
ZPN.6733.21.2020.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym oraz przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew. 32/5, 93, 95/9, 95/22, 350, 351, 354/3, 354/4 położonych w mieście Nasielsku.

                                                                                      

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-29 15:01:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-29 15:03:03
  • Liczba odsłon: 366
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380489]

przewiń do góry