Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl
Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
31/2020 SROW.6220.10.2020.IB.18 postanowienia Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inne 1414045
30/2020 ŚROW.6220.23.2019.35.IB raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inne 1414045
29/2020 ŚROW.6220.28.2019 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inne 1414045
28/2020 ŚROW.6220.9.2020.IB decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania inne 1414045
27/2020 ŚROW.6220.16.2020.IB wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inne 1414045
26/2020 ŚROW.6220.16.2019.IB.29 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inne 1414045
25/2020 ŚROW.6220.11.2020 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inne 1414045
24/2020 ŚROW.6220.10.2020 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inne 1414045
23/2020 ŚROW.6220.6.2020.IB.14 postanowienia Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inne 1414045
22/2020 ŚROW.6220.5.2020.IB.14 postanowienia Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inne 1414045

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry