Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl
Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
11/2020 ŚROW.6220.19.2019 d Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania h 1414044
10/2020 ŚROW.6220.38.2019.IB.13 d Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania h 1414045
9/2020 ŚROW.6220.6.2020.IB a Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia h 1414045
8/2020 ŚROW.6220.5.2020.IB a Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia h 1414045
7/2020 ŚROW.6220.28.2019.IB i Raport oddziaływania na środowisko h 1414045
6/2020 ŚROW.6220.28.2019.IB.19 e Postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie administracyjne h 1414045
5/2020 ŚROW.6220.27.2019.IB e Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko h 1414045
4/2020 ŚROW.6220.25.2019.IB.18 d Decyzja umarzająca postępowanie h 1414045
2/2020 ŚROW.6220.30.2019.IB a Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach h 1414044
1/2020 ŚROW.6220.29.2019.IB a Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach h 1414045

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry