Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, 23.01.2020 r.

AB.6740.644.2019

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NOWODWORSKIEGO

 

        Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk w dniu 22.01.2020 r. została wydana decyzja nr 36/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Wiejska w gminie Nasielsk na działkach ewidencyjnych lub ich częściach:

 

  • działki pod inwestycję drogową:

obręb 0053 Pieścirogi Stare

dz. nr ew. 303/6, 308, 309*(309/1, 309/2)

obręb 0051 Siennica

dz. nr ew. 30*(30/1, 30/2), 31*(31/1, 31/2), 32*(32/1, 32/2), 247, 248, 250*(250/1, 250/2, 250/3), 285*(285/1, 285/2), 2/3*(2/4, 2/5), 3*(3/1, 3/2), 56*(56/1, 56/2)

obręb 0001 Miasto Nasielsk

dz. nr ew. 1930/1

(*działka podlegająca podziałowi - w nawiasach wyszczególniono działki po podziale; pogrubionym drukiem zaznaczono działki po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową);

  • działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością przebudowy innych dróg publicznych:

obręb 0053 Pieścirogi Stare

dz. nr ew. 303/5, 319

 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, dotychczasowi właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci wnioskiem.

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowodworskiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Publiczne ogłoszenie następuje w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów, a także w Tygodniku Nowodworskim.

        Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, pokój 115, w godzinach: poniedziałek. 9-17, wtorek- piątek 8-16 przy czym czwartek jest dniem wewnętrznym bez przyjęć interesantów).

 

 

STAROSTA  NOWODWORSKI

                                                                                                  Krzysztof Kapusta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-28 07:27:28
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-28 07:29:02
  • Liczba odsłon: 529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384280]

przewiń do góry