Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 10 sierpnia 2020 roku

ZPN.6733.6.2020.MCh.18

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 10 sierpnia 2020 roku wydano postanowienie zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
( ciśnienie do 0,5 MPa) na terenie części działek o nr ew.: 942/53, 943/22, 943/13, 944/12, 944/17, 945/3, 945/20, 945/4 położonych w mieście Nasielsku, do czasu ustalenia następców prawnych dla działki o nr ew. 942/53 położonej w mieście Nasielsku.

 

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-10 16:20:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-10 16:22:08
  • Liczba odsłon: 349
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 384169]

przewiń do góry