Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 21 stycznia 2021 roku

ZPN.6733.39.2020.MCh.3

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 21 stycznia 2021 roku zostało wydane zawiadomienie,  że nastąpiła zmiana wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch sieci wodociągowych DN 110. na terenie działek o nr ew. 139/3, 235/1, 363/1, 363/4 położonych w miejscowości Cegielnia Psucka gm. Nasielsk, poprzez dodanie działki o nr ew. 363/3 położonej w miejscowości Cegielnia Psucka, gm. Nasielsk.

                                                                                          

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-21 15:32:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-21 15:33:22
  • Liczba odsłon: 334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 380372]

przewiń do góry