Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl
Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Data wpływu Przedmiot petycji Petycja Komórka wiodąca Termin odpowiedzi Data odpowiedzi Odpowiedź Forma złożenia Przebieg
1. Mieszkańcy Psucina 24.01.2020r. petycja w sprawie pozostawienia Psucina w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku Petycja Centrum Usług Wspólnych Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 20.02.2020 https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/zycie-codzienne/zmiana-obwodow-szkolnych Wersja papierowa Petycja 27.01.2020 została przekazana do CUW/
2. Mieszkańcy Gminy Świercze (przekazana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim) 11.02.2020r. dot. przywrócenia komunikacji autobusowej na trasie Nasielsk - Strzegocin Petycja Wydział Administracji i Nadzoru Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 17.02.2020 Odpowiedź Wersja papierowa Petycja w dniu 14.02.2020 została przekazana wydziałowy merytorycznemu/ Odpowiedź została udzielona 17.02.2020r.
3.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Ks. J.Ponietowskiego w Starych Pieścirogach

12.03.2020r. Petycja w sprawie nie łączenia klas V i VI Petycja Centrum Usług Wspólnych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

19.05.2020 Odpowiedź Wersja papierowa Petycja w dniu 13.03.2020 została przekazana do CUW
4. Rada Rodziców klas VI w Starych Pieścirogach 12.03.2020r. Petycja w sprawie nie łączenia klasy VI a i VI b w szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach w roku szkolnym 2020-2021 Petycja Centrum Usług Współnych Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 19.05.2020 Odpowiedź Wersja papierowa Petycja w dniu 13.03.2020 została przekazana do CUW
5. Nauczyciele i rodzice uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich 23.03.2020r. petycja w sprawie nie łączenia klas szóstych w Szkole Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budac Siennickich w roku szkolnym 2020-2021 Petycja Centrum Usług Wspólnych Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 19.05.2020 Odpowiedź Wersja papierowa Petycja w dniu 26.03.2020 została przekazana do CUW
6. Koalicja Polska Wolna od 5G 23.03.2020r. Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami Petycja Wydział środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 22.06.2020r. Odpowiedź Wersja elektroniczna Petycja w dniu 30.03.2020 została przekazana wydziałowy merytorycznemu 
7. Inicjatywa Dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników. SMEbusiness.pl Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47/10, Warszawa 22.04.2020r.

Dokonanie analizy mozliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem pomiaru temperatury wszytskich osób wchodzących do urzędy/ 

Przesłanie petycji do Dyrektorów Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Żłobków oraz Sołtysów

Petycja Wydział Administracji i Nadzoru Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 17.06.2020 Odpowiedź Wersja elektroniczna Petycja przekazana do Wydziału Administracji i Nadzoru/ Odpowiedź przesłano do wnioskodawcy petycji
8. Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk  16.07.2020r. W sprawie przeznaczenia działki gminnej położonej przy ul. Płońskiej w Nasielsku na cele gminy, tj. organizacje terenów rekreacyjnych i placu zabaw dla ogółu mieszkańców Gminy Nasielsk Petycja Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

17.08.2020r. Odpowiedź Wersja papierowa Przekazano 17.07.2020 do wydziału merytorycznego/ Wysłano odpowiedź 17.08.2020r.
9. Inicjatywa - Zmieniamy Gminy Na Lepsze - Dbamy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa Konkurencja w Gminach, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, Warszawa 21.08.2020r.

Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji, 

Zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys.  

Petycja Wydział Administracji i Nadzoru Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 14.09.2020r. Odpowiedź Wersja elektroniczna Wysłano odpowiedź 14.09.2020r.
10. SMEbusiness.pl sp. z o.o.,
ul. Domaniewska, Warszawa
26.10.2020r. Przesłanie petycji do placówek oświatowych w Gminie Nasielsk, dot. świetlic Petycja Przesłano zgodnie z właściwością do CUW Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji. 29.10.2020r.

Odpowiedź

CUW

Wersja elektroniczna Przesłano zgodnie z właściwością do Centrum Usług Wspólnych
11. Mieszkańcy ulicy Leśnej  23.11.2020r. Petycja w sprawie przebudowy ulicy Leśnej. Petycja Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.     Wersja papierowa Przekazano 24.11.2020 do wydziału merytorycznego
12.                    
13.                    
14.                    
15.                    
16.                    
17.                    
18.                    
19.                    
20.                    
21.                    
22.                    
23.                    
24.                    

/1. Sprawozdanie za 2019 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-31 11:38:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikuła-Bącik Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 09:01:21
  • Liczba odsłon: 77
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 36207]

przewiń do góry