Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dnia 27.01.2020 r.

ZPN. 7140.1.2020.AS

 


I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk podaję do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób
na przydział lokalu na zamianę.
Listy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy pokoju nr 214 w dniach od 27.01.2020 r. do 14.02.2020 r.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można składać w Nasielskim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 24 B lok. 2, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia list.

 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-27 09:22:07
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-27 09:25:40
  • Liczba odsłon: 75
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71359]

przewiń do góry