Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk zatwierdzonym uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej  w Nasielsku  z dnia 10 listopada 2010 r.

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z terenu gminy Nasielsk:

 1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca fragment wsi Krzyczki Pieniążki, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXV/161/96 z dnia 25 listopada 1996 r.
 2. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca fragment wsi Jaskółowo zatwierdzona, Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXIX/192/97 z dnia 3 kwietnia 1997 r.
 3. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, Nasielnej zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 r.
 4. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk fragment wsi: Lubomin, Pianowo, Psucin, Cegielnia Psucka, Miękoszynek, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXIX/204/01 z dnia 3 października 2001 r.
 5. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. fragmentu wsi Nuna zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXV/259/02 z dnia 26 czerwca 2002 r.
 6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk zespołu wsi: Mogowo, Siennica, Stare, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr V/48/03 z dnia 26 luty 2003 r.
 7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. fragmentu wsi Chrcynno, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XII/89/03 z dnia 31 lipca 2003 r.
 8. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca wsie: Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek, Studzianki, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XVII/117/03 z dnia 13 listopada 2003 r.
 9. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. wsi Paulinowo, zatwierdzona Uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XIX/127/03 z dnia 4 grudnia 2003 r.
 10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielska dot. terenu przy ul. Piłsudskiego, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego kompleksu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie: ul. Płońskiej, Kościuszki i frag. Wsi Kosewo gm. Nasielsk, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVII/315/05 z dnia 21 września 2005 r. dnia 21 września 2005 r.
 12. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej w Nasielsku, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVII/316/05 z dnia 21 września 2005 r. dnia 21 września 2005 r.
 13. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. terenów we wsi Żabiczyn, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr LI/338/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.
 14. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. fragmentu wsi Cieksyn, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr X/66/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. z dnia 6 czerwca 2007 r.
 15. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo (część), Morgi, Mokrzyce Włościańskie, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXII/218/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. dnia 29 stycznia 2009 r.
 16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, dot. frag. wsi Stare Pieścirogi, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr III/17/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. dnia 22 grudnia 2010 r.
 17. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. części wsi Budy Siennickie, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XVIII/150/12 z dnia 23 luty 2012 r. dnia 23 luty 2012 r.
 18. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmujący obszar wsi Andzin, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
 19. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmujący obszar wsi Lelewo, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. z dnia 27 grudnia 2013 r.
 20. Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki, Miękoszyn - Miękoszynek, Studzianki zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr LVIII/406/14 z dnia 30 października 2014 r.
 21. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmujący część wsi Zaborze, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XV/86/15 z dnia 8 października 2015 r. dnia 8 października 2015 r.
 22. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla część wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr IV/31/19 z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-06 12:12:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-06 12:15:51
 • Liczba odsłon: 128
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71292]

przewiń do góry