Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 7 lutego 2020 roku

ZPN.6733.32.2019.MCh.5

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 7 lutego 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie Nr ZPN.6733.32.2019.MCh.4 informujące, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 • budowie placu zabaw w Nasielsku,

w skład której wchodzą:

 • budowa placu zabaw z ogrodzeniem o powierzchni do 4750 m²
 • budowa alei (utwardzenie nawierzchni )opowierzchni do 2500 m²
 • budowa siłowni plenerowej o powierzchni do 250 m²
 • budowa obiektów małej architektury (w tym: tężnia, altany, kosze, ławki, latarnieinne obiekty małej architektury ), powierzchnia związana z tymi obiektami do 250 m²
 • budowa przyłącza teletechnicznego dla monitoringu, długość całkowita do 1000 mb,
 • budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej długości do 1000 mb,
 • budowa przyłącza kanalizacyjnego długości łącznej do 500 mb,
 • budowa przyłącza wodociągowego długości do 500 mb,

na terenie działek lub części działek o nr ew.: -  420, 602/1, 602/3, 602/4, 604/1, 604/2  w mieście Nasielsku, nie może być rozpatrzone w ustawowym terminie.

 

 

Burmistrz Nasielska

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-07 10:29:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-07 10:32:00
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry