Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.7125.9.2019.2.PG

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podajędo publicznej wiadomości

w y k a z
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie

Nasielsk, ul. Rynek 13/15

Numer działki

744/7 i 744/8

Powierzchnia działki

248 m²

Numer Księgi Wieczystej

OS1U/00014315/8

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. lokalizuje nieruchomość w kompleksie: MU- skupiska istniejącej
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienia, modernizacja
oraz przekształcanie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,                                           w/w działka znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Numer lokalu

5

Pow.  użytkowa lokalu

36,47 m²

Udział w częściach wspólnych

9/100

Opis lokalu

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na poddaszu budynku.
Lokal obejmuje 5 pomieszczeń:

- 2 pokoje,

- kuchnia,

- łazienka,

- komunikacja.

Cena nieruchomości

50 800,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 11 lutego 2020 r. do 3 marca 2020 r.

 


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-11 08:59:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 09:02:41
  • Liczba odsłon: 62
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71373]

przewiń do góry