Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 3 kwietnia 2020 roku

ZPN.6733.2.2020.MCh.4

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 3 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.2.2020.MCh.3 dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

  • 2645/26, 2645/27, 2645/15, 2645/1, 824/3, 824/2, 698 położonych w mieście Nasielsku;

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-03 07:37:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-03 07:38:15
  • Liczba odsłon: 57
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71384]

przewiń do góry