Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 6 maja 2020 roku

ZPN.6733.10.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 6 maja 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.10.2020.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

  • 1431/1, 1431/3, 1431/4, 1431/5, 1432/1 położonych w mieście Nasielsku.

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-06 15:16:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 15:17:18
  • Liczba odsłon: 33
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 36143]

przewiń do góry