Archiwum strony BIP dostępne pod adresem BIP dostępne pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 26 maja 2020 roku

ZPN.6733.2.2020.MCh.8

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 26 maja 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.2.2020.MCh.7 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie sieci gazowej średniego ciśnienia ( ciśnienie do 0,5 MPa).

Inwestycja będzie realizowana na terenie części działek o nr ew.:

- 2645/26, 2645/27, 2645/15, 2645/1, 824/3, 824/2, 698 położonych w mieście Nasielsku,

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-26 12:35:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-26 12:37:03
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: ]

przewiń do góry