Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Poniżej publikujemy „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2019 rok”. Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy w debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem jest zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Nasielsk – według wzoru zamieszczonego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu. O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich poprawność (spełnienie wymogów formalnych). Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być procedowany raport.

Załączone pliki:
Raport o stanie gminy Nasielsk za 2019 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Maluchnik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Radosław Romanowski
 • Data dodania: 2020-06-08 11:35:25
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-08 11:35:25
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Marek Maluchnik
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Radosław Romanowski
 • Data dodania: 2020-06-08 11:35:25
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-08 11:35:25
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Radosław Romanowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-08 11:30:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Radosław Romanowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-08 11:35:25
 • Liczba odsłon: 86
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71193]

przewiń do góry