Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn.15 czerwca 2020 roku

ZPN.6733.13.2020.MCh.2

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 15 czerwca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN. 6733.13.2020.MCh.1 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie słupa linii napowietrznej SN, budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej niskiego napięcia wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi nn.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.

  • 363/5, 363/7, 363/14 położonych w miejscowości Nuna, gm. Nasielsk.

 

                                                                                      

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-15 09:18:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-15 09:20:04
  • Liczba odsłon: 79
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69182]

przewiń do góry