Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

         Nasielsk, dn. 19 czerwca 2020 roku

ZPN.6733.32.2020.MCh.11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 19 czerwca 2020 roku została wydana Decyzja Nr 11.2020 nr sprawy ZPN.6733.32.2019.MCh.10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie placu zabaw w Nasielsku,

w skład której wchodzą:

            - budowa placu zabaw z ogrodzeniem o powierzchni do 4750 m²

            - budowa alei (utwardzenie nawierzchni )o  powierzchni do 2500 m²

            - budowa siłowni plenerowej o powierzchni do 250 m²

            - budowa obiektów małej architektury (w tym: tężnia, altany, kosze, ławki, latarnie
               inne obiekty małej architektury ), powierzchnia związana z tymi obiektami do 250 m²

            - budowa przyłącza teletechnicznego dla monitoringu , długość całkowita do 1000 mb,

            - budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej długości do 1000 mb,

            - budowa przyłącza kanalizacyjnego długości łącznej do 500 mb,

            - budowa przyłącza wodociągowego długości do 500 mb,

             - budowa miejsc parkingowych,

 

lokalizowanej na terenie działek lub części działek nr ew.: 420, 602/1, 602/3, 602/4, 604/1, 604/2 położonych w mieście Nasielsku (teren wg załącznika graficznego).

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-19 12:17:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-19 12:19:03
  • Liczba odsłon: 88
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69244]

przewiń do góry