Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

ZPN.6840.4.2018.3.PG

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/153/20  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Położenie

Nasielsk

Numer działki

403/5

Powierzchnia działki

462 m²

Numer KW

OS1U/00039828/8

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk działka leży w kompleksie: PU- teren istniejącego zainwestowania przemysłowo-składowo-usługowego – uzupełnienie i modernizacja. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk,                                           w/w działka nie znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa działka znajduje się w Nasielsku, między
ul. Płońską i Przemysłową. Jest to obszar znajdujący się poza centrum miasta, w kompleksie gruntów, na których w większości zlokalizowane są obiekty produkcyjne i usługowe. Działka nie jest zabudowana.
Ze względu na wąski, wydłużony kształt, nie może być racjonalnie samodzielnie zagospodarowana. Działka nie ma obecnie połączenia
z publicznym układem komunikacyjnym. Na przeważającej części,
po obu stronach przedmiotowej działki znajdują się grunty tego samego właściciela. Teren przyległy jest uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg i gaz sieciowy. Działki przyległe, z którymi może być łącznie zagospodarowana przedmiotowa działka, tworzą zwarty, kształtny kompleks mający dostęp do urządzonej drogi asfaltowej.

Cena nieruchomości

21 150,00 złotych. Cena gruntu zostanie opodatkowana
podatkiem VAT.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku od 14 lipca 2020 r. do   4 sierpnia 2020 r.

 

                                                                                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                                                                                     mgr Bogdan Ruszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-14 12:55:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-14 12:57:35
  • Liczba odsłon: 65
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69146]

przewiń do góry