Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 23 lipca  2020 roku

ZPN.6733.29.2020.MCh.1

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 22 lipca 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne nr sprawy ZPN.6733.29.2020.MCh dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie urządzeń elektroenergetycznych: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa linii kablowej SN, budowa linii napowietrznych i kablowych n.n.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

  • 15/10, 13, 14, 10, 11, 12, 19, 23, 24/4, 24/3, 25, 75, 26, 27/12, 27/3, 27/1, 27/6, 58/1, 58/2, 29/3, 56, 57/2, 68/1, 52/1, 28, 29/2, 4/2, 3/2, 3/3, 3/4, 22

 

Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-23 14:41:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-23 14:43:15
  • Liczba odsłon: 63
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69195]

przewiń do góry