Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 28 lipca 2020 roku

ZPN.6733.29.2020.2.1.BS

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 28 lipca  2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o uzupełnieniu wniosku nr sprawy ZPN. 6733.29.2019.MCh dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

budowie obiektów i urządzeń elektroenergetycznych:

  • stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
  • elektroenergetycznej linii kablowej SN,
  • elektroenergetycznej linii kablowej n.n oraz linii napowietrznej n.n.  

Inwestycja po uzupełnieniu wniosku będzie realizowana na terenie części  działek o nr ew.:

  • 15/10, 13, 14, 10, 11, 12, 19, 23, 24/4, 24/3, 25, 75, 26, 27/12, 27/3, 27/1, 27/6, 58/1, 58/2, 29/3, 56, 57/2, 68/1, 52/1, 53/1, 28, 29/2, 4/2, 3/2, 3/3, 3/4, 22,  położonych w miejscowości Pniewo, gm. Nasielsk.

 

 

 

 

                                                                                                            Z up. Burmistrza Nasielska

                                                                                                            mgr Bożena Strzelecka

                                                                                                            Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-28 12:58:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-28 13:00:44
  • Liczba odsłon: 74
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69120]

przewiń do góry