Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dnia  4 sierpnia 2020 roku

ZPN.6733.13.2020.MCh.9

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

dnia 4 sierpnia 2020 roku została wydana Decyzja Nr 17.2020 nr sprawy ZPN.6733.13.2020.MCh.8 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie słupa linii napowietrznej SN, stacji transformatorowej SN/nn,  elektroenergetycznej linii kablowej SN, elektroenergetycznej linii kablowej nn z kablowymi rozdzielnicami szafowymi nn,

lokalizowanej na terenie część działek nr ew.:

- 363/5, 363/7, 363/14 położonych w miejscowości Nuna gm. Nasielsk.

 

                                                                                                                                                                                                                            Z up. Burmistrza Nasielska

                                                                                                                                               mgr Bożena Strzelecka

                                                                                                         Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ziółek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-04 10:03:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ziółek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-04 10:12:24
  • Liczba odsłon: 63
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 69234]

przewiń do góry