Archiwum strony BIP dostępne jest pod adresem http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl

Nasielsk, dn. 11 sierpnia 2020 roku

ZPN.6733.17.2020.MCh.6

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) - Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości:

Dnia 11 sierpnia 2020 roku zostało wydane Zawiadomienie o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego nr sprawy ZPN.6733.17.2020.MCh.5 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie elektroenergetycznej liniikablowej nn wraz ze złączem kablowym oraz przebudowielinii napowietrznej nn.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o nr ew.:

  • 1470/1, 1469/1, 1468/1, 1465/1, 1466, 1133, 1936/4, 1001/2, 1132/3, 1933/3, 1132/2, 1129/4, 1932/4, 1931/2, 1930/2, 1898/2, 1899/3, 1899/4, 1899/5, 631/1, 1830/1, 1830/2, 1001/4, 1002/2 położonych w mieście Nasielsku.

 

     Z up. Burmistrza Nasielska

mgr Bożena Strzelecka

Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Chojnacka Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-11 14:30:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Chojnacka Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-11 14:31:43
  • Liczba odsłon: 57
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 71189]

przewiń do góry